home

Een voedselstrategie voor Antwerpen

Hoe kan het hele voedselproces duurzamer? Hoe zorgen we ervoor dat we minder voedsel verspillen, dat elke Antwerpenaar toegang heeft tot gezonde voeding en is er ruimte voor voedsel in de stad? Op deze en vele andere vragen zal de Antwerpse voedselstrategie een antwoord bieden.

  • Ondernemers, Scholen, Bewoners, Professionals

Een voedselstrategie voor Antwerpen

Wie aan voeding denkt, denkt in de eerste plaats aan lekker en gezond eten. Maar voeding is meer dan dat! Voeding verbindt ook mensen en het biedt kansen voor de lokale economie en innovatieve initiatieven. Maar het hele voedselproces zorgt ook voor een aanzienlijke CO2-uitstoot. Daarom werkt Antwerpen aan een lokale voedselstrategie die ernaar streeft om binnen het Klimaatplan 2030, de CO2-uitstoot van voeding te verminderen.

Duurzamere voeding

In de lokale voedselstrategie wil de stad onderzoeken hoe de verschillende schakels in een voedselsysteem duurzamer kunnen. Dit gaat van productie, distributie (logistiek, bewaring, verkoop), consumptie (thuis, op het werk, vrije tijd) tot het tegengaan van voedselverspilling (overschot en afval nuttig gebruiken).

De strategie zal duidelijk maken welke doelstellingen voor de stad prioritair zijn en welke acties ze op dat vlak zelf kan opzetten. Finaal doel? Een sociaal inclusieve, innovatieve en circulaire Antwerpse voedselstrategie die onze positie als culinaire hoofdstad versterkt. 

We schrijven het voedselverhaal samen

De stad schrijft de voedselstrategie niet alleen. Bij de opmaak van de strategie zijn deskundige partners betrokken: Rikolto, Let Us, Commonslab Antwerpen en Levuur trekken mee aan de kar en begeleiden het participatietraject waaraan gerichte groepen zoals scholen en de horeca, maar ook geëngageerde burgers meewerken.

Tijdens aparte workshops voor gerichte groepen, werden specifieke thema’s uitgewerkt zoals:

  • Hoe werken we aan gezonde en duurzame voeding op school?
  • Welke kansen liggen er voor de horeca?
  • Welke ruimte is er in en rond de stad beschikbaar voor voeding?
  • Wat kunnen burgerinitiatieven betekenen?
  • En hoe kan de stad zelf het goede voorbeeld geven?

Tijdens een open participatiemoment op 15 juni 2021, kon iedereen mee nadenken over voeding en zijn of haar ideeën meegeven. Een tweede moment vindt plaats in het najaar. Hou onze activiteitenpagina zeker in de gaten als je er graag bij bent. Of schrijf je in voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van al het Antwerps klimaatnieuws.
 

Iets fout of onduidelijk in dit artikel

Laat het ons weten