Een centrale verwarming voor heel de stad

Tegen 2050 wil de stad Antwerpen 11.500 wooneenheden aangesloten hebben op een warmtenet. Maar wat is een warmtenet en hoe werkt dat juist?

  • Bewoners, Professionals
  • -

De stad Antwerpen wil in de toekomst zoveel mogelijk gebouwen op haar grondgebied verwarmen op een duurzame manier. Dit kan bijvoorbeeld met een warmtenet. 

Een warmtenet is als een centraal verwarmingssysteem, maar dan voor een hele wijk of stad. Bij deze manier van verwarmen, wordt er vaak restwarmte van een groot bedrijf gebruikt die anders verloren gaat. De restwarmte wordt aangesloten op een ondergronds buizennetwerk van waterleidingen. Deze leidingen verwarmen de gebouwen via een warmtewisselaar die aangesloten is aan de chauffages in de huizen. Zo kunnen grote delen van een wijk voorzien worden van verwarming en warm water.

Nieuw Zuid in Antwerpen is de eerste wijk van Vlaanderen die op zo'n warmtenet werd aangesloten. Momenteel staan er in de stad warmtenetten op stapel voor de Slachthuissite en Luchtbal/Rozemaai. Dat laatste netwerk is mogelijk doordat er in de haven een netwerk ontstaat tussen afvalverwerkingbedrijf Indaver en mouterij Boortmalt.

Warmtenetwerk Antwerpen Noord

In de haven van Antwerpen werken verschillende partners samen aan het eerste open acces warmtenetwerk in België. In eerste instantie voorzien Indaver en Port of Antwerp er een basisnet naar de industrie, waarna Fluvius er in opdracht van de stad Antwerpen een residentieel warmtenet aan zal koppelen. Om warmtenetten economisch interessant te maken, zijn afspraken met grote leveranciers en afnemers noodzakelijk. Dat laatste is nu gedekt, door de langetermijnovereenkomst die Indaver en Port of Antwerp met Boortmalt afsloten en Fluvius met Woonhaven voor de levering van warmte.

Wanneer het leidingnet volledig is aangelegd, zal dit warmtenet goed zijn voor een jaarlijkse CO2-besparing van 80.000 ton. Dat is evenveel CO2 als 25.000 Antwerpse gezinnen op één jaar uitstoten. Naast de bedrijven, zullen niet minder dan drieduizend huishoudens, 7 scholen en meerdere openbare gebouwen aan dit warmtenetwerk toegevoegd worden. Deze gebouwen zullen dan met duurzame restwarmte verwarmd worden, er komt geen fossiele brandstof meer aan te pas.

(lees verder onder de afbeelding)

Een samenwerking tussen verschillende partners koppelt een warmtnetwerk in de haven, dat door restwarmte gevoed wordt, aan een netwerk voor woningverwarming.

Zijn warmtenetten dé oplossing voor een klimaatneutrale stad?

Het is zeker een duurzame oplossingen maar helaas zijn warmtenetten niet overal toepasbaar in Antwerpen. Voor sommige locaties, zoals in de minder dichtbebouwde gebieden buiten de kernstad, moeten we denken aan andere scenario's zoals zonnepanelen, warmtepompen en zonneboilers. Daarom werkt de stad voor elke wijk in Antwerpen scenario's op maat uit. Dat gebeurt in nauw overleg met de distributienetbeheerders, andere stadsdiensten en Europese organisaties.

Meer info

Heb je graag meer informatie over warmtenetten of de energievisie van de stad?

Lees meer 

 

Hoge gas-en elektriciteitsrekening? Stap over naar een goedkopere energieleverancier.

Lees meer

Iets fout of onduidelijk in dit artikel

Laat het ons weten