Privacy en gebruiksvoorwaarden

Voor de stad Antwerpen is digitale communicatie en dienstverlening het uitgangspunt. We willen dit doen met respect voor jouw privacy. Je leest er hier meer over.

1.Privacy

1.1. Waarom een privacybeleid?
De stad Antwerpen vindt de bescherming van je privacy belangrijk. Het privacybeleid biedt je inzicht in hoe de stad je gegevens verwerkt.

1.2. Privacyprincipes

De principes die de basis vormen van de stedelijke digitale strategie, past de stad ook toe in haar privacybeleid:

  • de gebruiker staat centraal: jij, als gebruiker, blijft eigenaar van je gegevens. Wil je niet dat de stad je gegevens gebruikt of informatie koppelt, dan kan je dat altijd aangeven. Als je wil genieten van bepaalde dienstverlening is het echter onvermijdelijk dat de stad gegevens opvraagt. De nodige gegevens worden dan in het kader van een betere dienstverlening gebruikt; uiteraard mits naleving van de wettelijke normen ter zake;
  • de stad wil op een zo gepersonaliseerde mogelijke manier met je communiceren: als de stad om gegevens vraagt, is dat om je een efficiënte en persoonlijke gebruikservaring te kunnen aanbieden. Gepersonaliseerde communicatie maakt de informatie voor jou meer relevant. Als de stad bv. je leeftijd of interesses kent, kan de stad je meer gerichte informatie bezorgen en ook op de wijze die jij verkiest, bv. via mail, sms of via een notificatie;
  • alles is verbonden met elkaar: surfgedrag, voorkeuren, het zijn allemaal bronnen van interessante gegevens, gegevens die de efficiëntie en relevantie van de stedelijke dienstverlening en communicatie kunnen verbeteren. Door deze met elkaar te combineren stijgt je gebruiksgemak. Alleen is het jouw keuze of je al die informatie wil laten koppelen;
  • digitaal is transparant: de stad gebruikt jegegevens in alle openheid, geeft aan wanneer en waarom bepaalde gegevens gebruikt zullen worden. Ingevolge de VERORDENING (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG heb je een recht van mededeling of verbetering van jouw gegevens. Je kan deze rechten uitoefenen door contact op te nemen met ons via info@antwerpen.be. Verder heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende overheid, met name de privacycommissie indien je van mening bent dat je gegevens op een foutieve manier verwerkt worden.

Meer informatie over de federale privacycommissie en de privacywet vind je op www.privacycommission.be/nl

1.3 Bescherming van je gegevens

Vanzelfsprekend neemt de stad alle nodige voorzorgen om je gegevens zo goed mogelijk te beschermen. De stad deelt of bezorgt je gegevens ook niet met of aan andere organisaties of instanties tenzij we daartoe wettelijk verplicht zijn.

Werd er fraude of hacking gepleegd met persoonsgegevens die bewaard worden door de stad ? Of heb je die gegevens ergens onterecht verspreid zien worden?  Neem dan contact op met het stedelijk contactcenter.

1.4. Privacy en rechten

De door jou meegedeelde en van jou verkregen gegevens worden door de stad Antwerpen, Grote Markt 1, 2000 Antwerpen verwerkt in samenwerking met de stedelijke functionaris voor gegevensbescherming, mevrouw Anne Baré (informatieveiligheid@antwerpen.be).

Je persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de door jou gevraagde informatie te verstrekken of om de door jou gewenste dienstverlening online te realiseren. De verwerking van je persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling. Je gegevens worden niet bekendgemaakt aan derden noch voor direct marketingdoeleinden aangewend.

Ingevolge de VERORDENING (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG heb je een recht van mededeling of verbetering van je gegevens.

Wanneer wij je persoonsgegevens verzamelen en gebruiken, geniet je het recht op toegang, correctie, wissen, gegevensoverdraagbaarheid en beperking van en verzet tegen de verwerking van je persoonsgegevens. Je kan die rechten uitoefenen door contact op te nemen met het team via info@antwerpenvoorklimaat.be

Verder heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende overheid, met name de gegevensbeschermingsautoriteit, indien je van mening bent dat je gegevens op een foutieve manier verwerkt worden.

Gegevensbeschermingsautoriteit​
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
contact@apd-gba.be
www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

1.5. E-mailings

De gegevens die de stad Antwerpen van je ontvangt, via e-mail, invulformulier of andere manier, verwerken we om je op de hoogte te houden van stedelijke activiteiten die een impact kunnen hebben op jou en je activiteiten.

Wanneer je een nieuwsbrief opent of op een link klikt, dan wordt dit geregistreerd. Wij gebruiken deze gegevens alleen op een niet-gepersonaliseerde manier om de nieuwsbrieven te verbeteren.

We gebruiken je e-mailadres enkel voor uitdrukkelijk gevraagde e-mails of nieuwsbrieven. Indien je geen nieuwsbrieven of informatie over onze producten en diensten meer wil ontvangen, kan je je steeds uitschrijven met de link vermeld onderaan onze e-mails of door ons te contacteren zoals hier vermeld.

2. Verantwoordelijkheid

Dit is een officiële website van de stad Antwerpen. De stad Antwerpen is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website. Zij is niet aansprakelijk voor de mogelijke beperkingen van het internet op zich. Als je fouten of verouderde informatie tegenkomt, dan stellen de partners het op prijs dat je dit laat weten via info@antwerpenvoorklimaat.be.

De stad Antwerpen is niet verantwoordelijk voor de inhoud op andere websites waarmee www.antwerpenvoorklimaat.be gelinkt is of waarnaar doorverwezen wordt.

Kinderen en jongeren onder de 16 jaar hebben de toestemming van hun ouders nodig om zich in te schrijven. De stad Antwerpen is niet verantwoordelijk voor die toestemming en gaan ervan uit dat kinderen en jongeren die de website bezoeken of zich inschrijven op deze website die toestemming van ouders wel degelijk hebben.

De stad Antwerpen neemt alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen om deze website te beschermen tegen en te vrijwaren van virussen, computercode die bewust foutief gebruikt wordt of andere kwaadwillige acties die jouw computersysteem zouden kunnen beschadigen. De stad draagt geen verantwoordelijkheid in geval van verlies van data of schade aan je computersysteem door gebruik van elementen van deze website. Iedere poging om deze website te kraken, te besmetten met virussen of ander kwaad opzet wordt door de stad Antwerpen beschouwd als een misdrijf. Bij elke inbreuk hierop zal er klacht neergelegd worden.

3. Gebruik cookies

3.1 Waarom cookies?

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die websites op je computer of mobiele toestel opslaan. Deze cookies worden gebruikt om websites beter te laten functioneren, om de gebruikerservaring te verbeteren en/of om gericht advertenties te tonen.

Wanneer je onze website gebruikt, plaatsen wij de cookies die je terugvindt onder de tab 'cookie-instellingen' in de footer onderaan deze website.

3.2 Hoe kan ik het gebruik van cookies beheren?

Je kan je toestemming geven voor de niet-noodzakelijke cookies door de schuifbalken aan te passen in de cookiebanner. Die open je via de tab 'cookie-instellingen' in de footer onderaan deze website. Voor de noodzakelijke cookies kan je je toestemming niet geven of intrekken, gezien deze cookies noodzakelijk zijn voor het functioneren van onze website.

Je kan je toestemming voor de niet-noodzakelijke cookies ten alle tijden intrekken door de schuifbalken in de cookiebanner aan te passen, of door de in jouw browser opgeslagen cookies te verwijderen. Meer informatie over hoe je dit kan doen, vind je op de websites van de browserfabrikanten:

3.3 Met wie delen wij je gegevens?

Je gegevens worden hoofdzakelijk intern verwerkt door onze medewerkers. Het is mogelijk dat we voor bepaalde specifieke diensten een beroep doen op derden, die je gegevens verwerken. We bezorgen je gegevens aan die verwerkers, zodat ze de dienst in kwestie kunnen verlenen. We oefenen daar op elk moment controle uit. Je vindt hieronder een overzicht van de verwerkers op wie we een beroep doen.

Google
Hotjar
YouTube
Vimeo
Daily Motion

3.4 Worden je gegevens doorgegeven buiten de Europese Unie? 
We geven je gegevens door aan landen buiten de Europese Unie of internationale organisaties. Dat zijn landen of organisaties die gevestigd zijn buiten het grondgebied van de Europese Economische Ruimte (Europese Unie + IJsland, Noorwegen en Liechtenstein).

Google
Hotjar
YouTube
Vimeo
Daily Motion

3.5 Hoe lang bewaren wij je persoonsgegevens?

Volgens de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) mogen we je persoonsgegevens alleen bewaren tijdens de periode waarin ze noodzakelijk zijn om bepaalde diensten te verlenen. We bewaren je gegevens dus zolang je gebruikmaakt van onze website. Daarna bewaren we je gegevens zoals aangegeven per cookie in de cookie-instellingen. Na verloop van deze periode worden je gegevens verwijderd, tenzij ze van historisch, cultureel of algemeen belang zijn. 

3.6 Wat doen we om je persoonsgegevens te beveiligen?

We hebben de passende technische en organisatorische maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de veiligheid en vertrouwelijkheid van je persoonsgegevens gewaarborgd is.

Mocht je nog vragen hebben over de verwerking van je persoonsgegevens via cookies, dan kan je terecht bij onze Functionaris voor de Gegevensbescherming, mevrouw Anne Baré, via het mailadres informatieveiligheid@antwerpen.be.

4. Inschrijven op nieuwsbrieven of voor Doe mee - activiteiten

Je gegevens worden door de stad Antwerpen verwerkt onder toezicht van de stedelijke functionaris voor gegevensbescherming, informatieveiligheid@antwerpen.be.

Je gegevens zullen alleen worden gebruikt voor nieuws over stadsontwikkeling of voor de specifieke doe mee-activiteit waarvoor je je inschrijft en worden bijgehouden door de stad Antwerpen voor de duur van het project. Op die manier kunnen we je op de hoogte houden van nieuws over het project of contacteren bij wijzigingen van een activiteit. Als je je gegevens invult, geef je toestemming aan de stad Antwerpen om je gegevens te verwerken voor bovenstaand doel. Je kan die toestemming op elk moment intrekken.

5. Open data en auteursrechten

De stad Antwerpen is eigenaar van alle informatie, inclusief beeldmerken en logo's, die op Antwerpen voor Klimaat verstrekt worden. Het hergebruik van teksten is toegestaan onder de voorwaarden zoals bepaald in artikel 4 van de Vlaamse gratis open data licentie die ook de stad toepast (zie opendata.antwerpen.be). Dit artikel bepaalt dat hergebruik mogelijk is mits bronvermelding. Voor het gebruik, verspreiding en/of verveelvoudiging van foto- of videomateriaal en grafische voorstellingen moet er vooraf schriftelijke toestemming gevraagd worden.

6. Toegankelijkheid

Gezien de focus van de stad op digitaal communiceren, is antwerpenvoorklimaat.be voor zoveel mogelijk Antwerpenaars toegankelijk. Onder de noemer 'e-inclusie' heeft de stad een aantal initiatieven genomen om die toegankelijkheid te waarborgen. Zo liet de stad tijdens de ontwikkelfase gebruikerstesten door Antwerpenaars met weinig tot geen digitale ervaring uitvoeren. We werken intussen ook toe naar de WCAG 2.1 AA-normen. Meer hierover lees je onder de tab ‘Toegankelijkheid’ in de footer onderaan deze website.

7. Jouw reacties

Op de website, op de facebookpagina en instagramaccount van Antwerpen voor Klimaat en EcoHuis Antwerpen kan je reageren of vragen stellen.

De stad vindt het fijn om je reacties te lezen. Positief of kritisch, het getuigt van je betrokkenheid bij de stad. Politieke, kwetsende, seksistische en discriminerende reacties passen echter niet. Hou het beleefd. Hanteer een gepaste toon. Indien je je niet houdt aan bovenstaande principes, zal je reactie of vraag verwijderd worden. De redactie kan je reactie ook publiceren in een van andere communicatiekanalen. 

8. Wedstrijdreglement stad Antwerpen

Voor al de wedstrijden die de stad Antwerpen organiseert geldt een wedstrijdreglement. Je vindt dat reglement onderaan op de webpagina.