Premie voor de vergroening van kinderopvang

Via het projectenfonds Groene Voetjes in de kinderopvang kan de kinderopvang (0-3 jaar) een eenmalige toelage aanvragen voor het natuurlijk, avontuurlijk en klimaatrobuust inrichten van de buitenruimte met een focus op speelnatuur.

 • Kinderdagverblijven
 • -

Hoe ziet zo’n buitenruimte eruit?

Met veel natuur waarin en waarmee kinderen kunnen spelen. Denk aan natuurlijke wilgenhutjes, heuveltjes, boomstammenpadjes, bouwhoekjes of modderkeukens met zand en blaadjes, natuurlijke ondergronden als gras en houtsnippers, bessenstruikjes ...

Een klimaatrobuuste tuin is aangepast aan de te verwachten klimaatveranderingen zoals hevige regenval, hittegolven en droogte. Ontharden en vergroenen zijn hier belangrijke antwoorden op. Zo kan het regenwater terug de grond in, ben je beter beschermd tegen hittestress en geef je de biodiversiteit een duwtje in de rug. 

Groene voetjes

Neem een kijkje bij één van de kinderdagverblijven die hun buitenruimte omtoverde tot een fijne groene speelplek

Bekijk het filmpje 

Wat zijn de voorwaarden? 

Aanvragers stemmen in met de volgende voorwaarden:

 • Je voorziet speelnatuur bij de herinrichting van de buitenruimte.
 • Je hebt aandacht voor de klimaatrobuuste herinrichting van de buitenruimte.
 • Je zal minstens 50% van de buitenruimte met natuurlijke ruimte (gras, aarde, zand; houtnsipper, boomschors, grind, water of planten) voorzien. 
 • Je zal minstens 10% van de buitenruimte met beplanting voorzien.
 • Je rondt de heraanleg binnen de twee jaar af. 
 • Je bent bereidt je ervaringen te delen met anderen. 

Met welke criteria moet je rekening houden?

Een jury die bestaat uit experten in de kinderopvang en speelnatuurbeleving beoordeelt de dossiers en maakt een selectie. De zeven hoogst gerangschikte projecten krijgen een premie.

Zij kijken naar volgende criteria in je aanvraag:

 • Motivatie, visie en draagvlak
 • Noodzaak en potentieel tot verbetering naar een uitdagende, natuurlijke en klimaatrobuuste buitenruimte

De sessies van het Lerend Netwerk Groene Voetjes draaien rond deze thema's. Als je deze sessies volgt, ben je dus goed voorbereid op een aanvraag. Het is echter geen verplichting om ze te volgen. 

Wie kan een project indienen?

 • Zowel private als stedelijke voorschoolse (0-3 jaar) kinderopvanginitiatieven die gevestigd zijn in de stad Antwerpen en reguliere kinderopvang aanbieden binnen het grondgebied van de stad Antwerpen.
 • De buitenruimte moet grenzen aan de kinderopvanglocatie.
 • Is dit niet je eigendom, laat dan de eigenaar van het terrein of gebouw een akkoordverklaring ondertekenen en houd die ter beschikking. 

Hoeveel bedraagt de premie?

 • Tussen 1.500 en 10.000 euro die je kan gebruiken voor ontwerp en uitvoering van je project.
 • Hoe hoog de premie voor jou bedraagt, hangt af van enkele factoren:
  • De ondergrond van je buitenruimte bij de aanvraag. 
   • Heb je al meer dan 50% natuurlijke ruimte (gras, aarde, zand, houtsnippers, planten...)? Dan is de maximale basispremie 5.000 euro.
   • Is minstens 50% van je buitenruimte verhard? Dan kan je maximaal 8.000 euro basispremie ontvangen. Zo krijgen verharde buitenruimtes een extra aanmoediging om de verharding te vervangen door natuurlijke ruimte. 
  • De score die de jury jouw aanvraag toekent. 
   Geeft de jury jouw aanvraag een score van 80% of meer, dan kan je ook een bonuspremie bovenop de basispremie ontvangen van maximaal 2.000 euro. 
Ondergrond bij aanvraag Basis Bonus
(score 80% of meer)
Minstens 50% natuurlijke ruimte (gras, aarde, zand, houtsnippers, planten...) Max. 5.000 euro  Max. 2.000 euro
Minder dan 50% natuurlijke ruimte (tegels, beton, kunstgras, terrasplanken...) Max. 8.000 euro Max. 2.000 euro

 

 

 

 

 

Je aanvraag indienen

 • De aanvraag gebeurt vooraleer de herinrichting van de buitenruimte plaatsvindt.
 • Een aanvraag indienen kan tussen 1 juli en 1 oktober van het lopende jaar. 
 • Hieronder vind je een overzicht van de vragen in het in te vullen formulier. Volgende zaken zijn verplicht om mee te geven:
  • Informatie over de kinderopvang
  • Je motiviatie
  • Je visie
  • Een omschrijving van het project met foto's en een schetsontwerp
 • Het volledige reglement vind je hieronder. Lees het grondig na.

Dien je aanvraag in

Dien je aanvraag in voor 1 oktober.

Aanvragen 

Hulp nodig?

Volgende zaken kunnen je nog helpen:

Nog vragen? Neem contact op met het EcoHuis via 03 217 08 05 of ecoscholen@antwerpen.be.

Ondersteuning voor een groene kinderopvang

Lees meer

Groene voetjes in de kinderopvang

Kinderdagverblijven,

Lees meer

Iets fout of onduidelijk in dit artikel

Laat het ons weten