Premie voor renovatiemasterplan voor appartementsgebouwen

Woon je in een appartementsgebouw en wil je dat samen met alle bewoners energiezuinig maken? Vraag dan hulp aan de gratis renovatiecoach van stad Antwerpen. Samen met jou en je Vereniging van Mede-Eigenaars (VME) stelt de coach een renovatiemasterplan op om het appartementsgebouw te renoveren.

 • Bewoners, Ondernemers, Professionals
 • -

Heel wat appartementsgebouwen zijn verouderd en staan voor een grondige energetische renovatie. Vaak weten de eigenaars niet waar te beginnen. Het renovatiemasterplan dat een duidelijk totaaladvies mét prioriteiten en een kostenraming geeft, kan hierbij helpen.  

De renovatiecoach van stad Antwerpen is jouw centraal aanspreekpunt tijdens dat renovatiemasterplan. De coach biedt informatie en ondersteuning gedurende het proces ter voorbereiding van de werken.

Wanneer een renovatiemasterplan wordt opgemaakt, helpt de coach – samen met het begeleidende studiebureau – de mede-eigenaars bij een correcte interpretatie van de conditiestaatmeting, het onderhoudsplan en de duurzame renovatiescenario’s. De coach brengt ook de financieringsmogelijkheden in kaart, waaronder de Vlaamse en lokale premies en de leningen.  

Wat? 

Het renovatiemasterplan is een duidelijk stappenplan, aangepast aan de specifieke noden van jouw gebouw. Zo een plan wordt opgemaakt door een studiebureau met expertise in grote gebouwen. Voor de opmaak van het plan kan je een premie ontvangen.  

Het renovatiemasterplan bestaat uit 2 grote delen: 

 1. een meerjarenonderhoudsplan gebaseerd op een conditiestaatmeting, 
 2. een duurzaam renovatiescenario richting energielabel A.

Het meerjarenonderhoudsplan bevat alle onderhoudswerken, de vervangingsinvesteringen en de wettelijke verplichte investeringen voor een periode van 20 jaar.  Deze werken zorgen ervoor dat het appartementsgebouw in een goede staat blijft, conform alle wettelijke regels. Het bevat alle gebouw-technische, installatie-technische, de veiligheids- en woonkwaliteitsaspecten zoals beschreven in de Vlaamse Codex Wonen.  

Het duurzaam renovatiescenario geeft een stappenplan met de noodzakelijke renovatieacties om het gebouw energiezuinig te maken, conform de langetermijndoelstelling 2050 van Vlaanderen.

(lees verder onder de afbeelding)

Het meerjarenonderhoudsplan en het duurzaam renovatiescenario samen geven de syndicus en de VME een idee van de maatregelen die genomen kunnen worden, in welke volgorde ze het best aangepakt worden, de investeringskost, de jaarlijkse energiebesparing en een indicatie van de vastgoedwaarde voor en na de werken. 

Voor wie? 

 • Voor Verenigingen van Mede-Eigenaars (VME’s). De VME of de syndicus vraagt de premie aan.
 • Een VME van een groot appartementsgebouw. Dit betekent met 15 of meer wooneenheden.  Tot eind 2025 voorziet het VEKA een pool van studiebureaus die een renovatiemasterplan kan opmaken. Voor informatie, en begeleiding van het traject kan je een beroep doen op de renovatiecoach van stad Antwerpen.
 • Een VME van een middelgroot appartementsgebouw. Gebouwen met minstens 6 wooneenheden kunnen vanaf het najaar van 2023 bij stad Antwerpen terecht voor begeleiding. Aanvragen kan je nu al indienen. 

Eigenaars van een klein appartementsgebouw kunnen gratis renovatiebegeleiding krijgen. Er wordt geen renovatiemasterplan opgemaakt zoals voor de grote en middelgrote appartementsgebouwen.  

Gratis coaching 

De renovatiecoach zal de VME op een neutrale manier informeren en sensibiliseren over het nut en noodzaak van een grondige energetische renovatie.

De renovatiecoach van stad Antwerpen helpt je bij je traject en:  

 • sensibiliseert en informeert de VME;  
 • is aanspreekpunt voor de vereniging/raad van mede-eigenaars;  
 • informeert en leidt het projectteam op tot een goed opdrachtgever voor het renovatietraject;  
 • ondersteunt de mede-eigenaars doorheen het proces en beantwoordt vragen; 
 • biedt hulp bij het opmaken van een basisdossier en bij de keuze voor de aanstelling van het studiebureau dat het renovatiemasterplan opmaakt;
 • interpreteert het renovatiemasterplan, zoals het meerjarenonderhoudsplan en het duurzaam renovatiescenario;
 • brengt financieringsmogelijkheden (leningen en premies) in beeld en bezorgt financieel advies op maat van de individuele eigenaars.

Hoeveel? 

 • Voor de grote appartementsgebouwen biedt VEKA een financiële ondersteuning tot 12.000 euro, met een maximum van 60% van de kostprijs van het studiewerk.  
 • Voor de middelgrote appartementsgebouwen biedt stad Antwerpen een financiële ondersteuning tot 7.500 euro, met een maximum van 50% van de kostprijs van het studiewerk.  

Meer info of premie renovatiemasterplan voor appartementsgebouwen aanvragen

Vul het e-formulier in en we nemen contact met je op.

Aanvragen 

 

Aanvullende premies en financiële steun 

Naast deze premie voor het voorbereidende studiewerk en het opmaken van de renovatiemasterplanstudie voor jouw appartementsgebouw, kan de VME ook rekenen op andere premies zoals:  

Alle premies zijn te combineren. Het premielandschap wijzigt snel, bekijk de Vlaamse website van de premies voor de meest actuele informatie.

Het Masterplan in minder dan drie minuten

 

Gratis verbouwadvies voor appartementsgebouwen

Lees meer

Premie voor energetische renovatie appartementen

Bewoners

Lees meer

Mijn VerbouwLening

Bewoners

Lees meer

Renovatiepremie voor verhuurders

Organisaties, Bewoners

Lees meer

Klimaatpremie

Bewoners, Kinderdagverblijven, Ondernemers, Professionals, Scholen

Lees meer

Iets fout of onduidelijk in dit artikel

Laat het ons weten