Oproep Bedrijfssites van de toekomst

Heeft klimaatverandering vandaag al impact op jouw bedrijf? Wil jij voorop lopen in de race for talent? Deze oproep richt zich tot Antwerpse bedrijven en organisaties die samen met de stad hun terrein of gebouwen klimaatrobuust willen (her)inrichten. Ontdek hieronder hoe we samen kunnen groeien.

 • Ondernemers, Professionals
 • 07/07/2024, 23:00 uur

Kader van de oproep

Antwerpen wil tegen 2050 een klimaatneutrale en klimaatrobuuste stad zijn. De stad werkte de voorbije jaren samen met heel wat partners en organisaties en tekende samen met hen het Klimaatplan Antwerpen 2030 uit: ‘Antwerpen voor klimaat’. Om de doelstellingen uit dat plan te behalen, hebben we iedereen nodig: overheden, bedrijven, industrie, kennisinstellingen, ondernemers en bewoners.

Met de oproep ‘bedrijfssites van de toekomst’ krijgen bedrijven die gemotiveerd zijn om hun eigen bedrijfssite aan te pakken, de kans om in te schrijven op een leertraject. Ze worden begeleid bij de uitwerking van klimaatingrepen op hun terrein of aan hun gebouwen. De focus ligt op gebruik en infiltratie van hemelwater, ontharden en vergroenen, aanleggen van groendaken en groengevels. Samen met deze bedrijven maakt de stad eerst een visie op, vervolgens worden de plannen concreet gemaakt en tot slot worden de klimaatingrepen effectief geïmplementeerd.

Wie kan een project indienen?

De oproep staat open voor bedrijven, organisaties en ondernemingen wiens activiteiten gelegen zijn op Antwerps grondgebied (inclusief de districten en het zeehavengebied). 

Welke projecten komen in aanmerking?

Met de oproep zoekt de stad projecten die:

 • een oppervlakte willen aanpakken die groter is dan 100m²;
 • aantonen dat het bedrijf of de organisatie aan de slag wil gaan met klimaat op hun bedrijfsterrein of aan hun gebouw(en);
 • bijdragen aan een leertraject door gezamenlijke leerdoelen te formuleren en resultaten te delen;
 • gelegen zijn op grondgebied stad Antwerpen en haar districten;

De focus ligt op gebruik en infiltratie van hemelwater, ontharden en vergroenen, aanleggen van groendaken en groengevels.

Ondersteuning door de stad

De ondersteuning van de stad bestaat uit:

 • trajectbegeleiding bij deze oproep door stad Antwerpen;
 • begeleiding door een visiearchitect bij het scherpstellen van ambities op vlak van klimaatingrepen, bij de opmaak van een projectvisie en bij het concretiseren van de klimaatingrepen in een ontwerp;
 • onderzoek naar de maatschappelijke kosten en baten van de voorgestelde klimaatingrepen;
 • inhoudelijke ondersteuning van de geselecteerde bedrijven bij de opmaak van een gedetailleerd ontwerpplan door een expert in het thema;
 • financiële ondersteuning voor de opmaak van het ontwerp.

Binnen het leertraject is er vervolgens een investeringsfase waarbij de stad een ondersteuning voorziet om voorgestelde klimaatingrepen te realiseren. Deze ondersteuning gebeurt in cofinanciering met de projectindiener.

Gedetailleerde voorwaarden om deel te nemen, vind je terug in het reglement ‘bedrijfssites van de toekomst'.

Hoe wordt een project beoordeeld?

Projecten moeten in overeenstemming zijn met het reglement ‘bedrijfssites van de toekomst'.

Een project indienen

Lees het reglement grondig na. Wil je weten of jouw idee binnen de oproep past of heb je een andere vraag? Boek een afspraak of stel je vraag via duurzame.stad@antwerpen.be

Dien je dossier volledig in voor 8 juli 2024 om 12 uur. Een project dien je in via dit elektronisch intakeformulier.

Voeg in het elektronisch intakeformulier de verplichte bijlage toe. Gebruik hiervoor het juiste sjabloon. 

Verplichte bijlage

Het aanvraagformulier is een verplichte bijlage als je een projectdossier wil indienen.

 

Aanvraagformulier Oproep Bedrijfssites van de Toekomst

Download hieronder je aanvraagformulier, vul het volledig in en voeg het toe als bijlage aan het elektronisch intakeformulier.

 • Aanvraagformulier Bedrijfssites van de Toekomst

  Wil je een project indienen voor de oproep 'bedrijfssites van de toekomst’? Download dit aanvraagformulier, vul het volledig in en voeg het toe als bijlage aan het elektronisch intakeformulier.

Reglement Oproep Bedrijfssites van de Toekomst

Ondernemers, Professionals

Lees meer

Iets fout of onduidelijk in dit artikel

Laat het ons weten