Over ons

Om tegen 2050 een klimaatneutrale en klimaatrobuuste stad te zijn, heeft de stad Antwerpen de hulp nodig van de hele Antwerpse gemeenschap.

Antwerpen voor Klimaat

Antwerpen voor klimaat: dat slaat niet alleen op het stadsbestuur van Antwerpen, maar op de hele stadsgemeenschap. Het is een verhaal van samenwerking.

De stad Antwerpen werkt hiervoor samen met alle districten, Woonhaven, AG Stedelijk Onderwijs, AG VESPA, Brandweer Zone Antwerpen, Politie Zone Antwerpen en het Zorgbedrijf. Maar het gaat ook veel verder dan dat. Heel wat Antwerpse bedrijven en organisaties, ondernemers en bewoners nemen vandaag al fantastische initiatieven om de klimaatdoelstellingen mee waar te maken. 

Om ons te organiseren, zijn er een paar spelers die zorgen voor de nodige visie, richtlijnen, handvaten en ondersteuningsmaatregelen.

 

Stadhuis van Antwerpen

Groep stad Antwerpen

Stadhuis van Antwerpen
Aan de klimaatdoelstellingen werken we met vele handen samen, over de verschillende stadsdiensten en districtsgrenzen heen. Bij elk project streven we naar een geïntegreerde aanpak, waarbij het klimaat en het leefmilieu een heel belangrijke rol spelen. De hele stedelijke groep Antwerpen werkt samen om de klimaatdoelstellingen te bereiken. Die groep bestaat naast de stad Antwerpen en de districten ook uit Woonhaven, AG Stedelijk Onderwijs, AG VESPA, Brandweer Zone Antwerpen, Politie Zone Antwerpen en het Zorgbedrijf. Specifiek bij stad Antwerpen zijn er meerdere stadsdiensten die instaan voor dit onderwerp. Voor bewoners is er bovendien het EcoHuis Antwerpen, een fysieke locatie waar je terecht kan met al je vragen rond dit thema.
naar de website