Antwerpse Klimaatraad

De Klimaatraad adviseert het stadsbestuur over het stedelijke klimaatbeleid. Tegen 2030 wil de stad de uitstoot van CO2 op haar grondgebied minstens halveren en tegen 2050 klimaatneutraal zijn. Tegelijk wil Antwerpen zich aanpassen aan de klimaatverandering. Een nieuwe, Antwerpse Klimaatraad adviseert de stad over haar klimaatbeleid. Onder het voorzitterschap van klimaatregisseur Manon Janssen helpt de Klimaatraad deze ambities behalen.

  • Bewoners, Professionals, Ondernemers
  • 19/10/2021, 06:00 uur

De Klimaatraad bestaat uit 17 vrouwen en mannen uit de academische wereld, de bedrijfswereld, het middenveld en bewonersgroepen. Deze raad kwam tot stand na een selectieproces op basis van vooraf vastgelegde criteria en de verschillende leden zetelen volledig onafhankelijk. De Klimaatraad wordt voorgezeten door Klimaatregisseur Manon Janssen. 3 medewerkers van de stad Antwerpen vervolledigen de raad.

Leden met impact, expertise en netwerk

De leden van de Klimaatraad komen uit het bedrijfsleven, de kennis- en innovatiewereld, het middenveld en burgerverenigingen. Samen hebben ze veel ervaring en expertise in verschillende domeinen van het Antwerpse Klimaatplan 2030: wonen, mobiliteit, economie, energie, water, groen, circulariteit, inclusie, innovatie.

Omdat de Klimaatraad wil inzetten op burgerbetrokkenheid bij het Antwerpse Klimaatplan, zetelen Manu Claeys (Straten-Generaal), Peter Vermeulen (Ringland), Iris Vande Walle (burgerprojecten) en Koen Van Keer (Natuurpunt) in de raad. Naast ervaring met burgerparticipatie, hebben zij kennis van duurzaamheid, stadsontwikkeling en biodiversiteit.

Het Antwerpse Klimaatplan 2030 trekt resoluut de kaart van niet-fossiele energie en duurzame mobiliteit. Met de Antwerpse haven als knooppunt van verkeers-, energie-, materialen-, en datastromen hebben we in Antwerpen een belangrijke troef. Om te streven naar slimme energieoplossingen, maar ook om het netwerk van actoren in te schakelen die dit verwezenlijken, heeft de Klimaatraad Jacques Vandermeiren (Havenbedrijf), Leen Govaerts (VITO), Jan Jaeken (Flux50 en SamenKlimaatactief), Ann Schoubs (De Lijn), Dirk Van Evercooren (expert energietransitie) en Frank Vanbrabant (Fluvius) aan boord.

Peter Garré (Bopro/ Blue Gate Antwerp), Kathleen Markey (Efika) en Tom Van Campenhout (03beheer) adviseren de Klimaatraad vanuit hun ervaring met duurzame vastgoedontwikkeling en gebouwbeheer. Hun inzicht en het netwerk aan stakeholders dat ze meebrengen, zal immers nodig zijn om innovaties in vastgoed en de renovatie- en isolatiegraad van gebouwen drastisch te verhogen, zodat het energieverbruik drastisch beperkt wordt.

Een klimaatbestendige stad integreert en recupereert water zodat overstromingen enerzijds en hitte en droogte anderzijds in Antwerpen geen kansen krijgen. De expertise van leden als Patrick Meire (UA) en Jan Goossens (Aquafin) in de Klimaatraad zullen helpen om de acties uit het Klimaatplan rond klimaatrobuust waterbeleid, wateropvang, -hergebruik en –infiltratie uit te dragen en uit te voeren.

Daarnaast zijn academici als Filip Meysman (UA en TU Delft) met een stevige ervaring in de thematiek van klimaatverandering en omgevingskwaliteit, en Evy Puelinckx (lector UA, HetVindingrijk) expert in circulariteit, onontbeerlijk. Bovendien staan zij met een been in de wereld van innovaties en onderzoek en met het ander been in de dagelijkse onderwijspraktijk tussen jongvolwassenen. 

Anders gaan denken en samenwerken

Manon Janssen, de voorzitter, benadrukt dat deze leden niet vanuit hun organisatie, maar vanuit hun expertise en netwerk in de klimaatraad zetelen. De Klimaatraad kan en moet een belangrijke rol spelen in het activeren van alle betrokkenen, maar ook in het denken buiten de traditionele kaders.

Om deze ambitieuze doelstellingen te behalen, moeten we anders gaan denken en samenwerken. Ik heb vertrouwen in deze sterke groep, ze telt heel wat sterke persoonlijkheden die bewezen hebben grote veranderingen te kunnen managen.
Manon Janssen - Klimaatregisseur

Aan het werk

In de kolom rechts zie je de meest recente bijeenkomsten. Het overzicht van alle klimaatraden sinds 2021, vind je hieronder. Voor meer detail, klik op de link:

2024:

- Klimaatraad met beleidsaanbevelingen voor nieuwe legislatuur ter realisatie Klimaatplan 2030

2023:

- Klimaatraad over de bouwcode en weerbaarheid van de stad

- Klimaatraad over waterstof

- Klimaatraad over Linkeroever Klimaatneutraal

- Klimaatraad over ontwerp SRA

2022:

- Klimaatraad evaluatie na 1 jaar

- Klimaatraad over mobiliteit

- Klimaatraad over droogte en hitte

- Klimaatraad over concept SRA

2021:

- Klimaatraad over de roadmap warmtenetten

Adviezen

Lees hieronder de adviezen van de Klimaatraden:

Klimaatraad geeft aanbevelingen voor nieuwe legislatuur

Ondernemers, Professionals

Lees meer

29 nov.
Klimaatraad over bouwcode en over weerbaarheid van de stad

Professionals

Lees meer

6 sep.
Klimaatraad over waterstof

, Professionals

Lees meer

7 jun.
Klimaatraad over Linkeroever klimaatneutraal

Professionals, Ondernemers, Professionals

Lees meer

Iets fout of onduidelijk in dit artikel

Laat het ons weten