Minimumvereisten haalbaarheidsstudie

De projectoproep van het Klimaatfonds verloopt in 2 fases. In de eerste fase moeten projecten een haalbaarheidsstudie opleveren voor de technieken die ze opnemen in de projectaanvraag. De studie moet voldoen aan de minimumvereisten die in dit document beschreven zijn.

 • Professionals, Bewoners
 • -

Dit document geeft de kandidaat een beeld van de elementen die minimaal deel moeten uitmaken van de haalbaarheidsstudie in fase 1. Het dient als leidraad voor een studiebureau of een andere technische partner. Je hoeft dit document niet toe te voegen bij aanmelding van het project.

1. beschrijving huidige situatie

1.1 gebouw en gebouwkenmerken

 • leeftijd
 • aantal verdiepingen
 • aantal wooneenheden
 • aantal inpandige parkeerplaatsen 
 • aantal parkeerplaatsen buiten op het perceel
 • beschrijving van de tuin (voor-, achter-, of binnentuin)
 • isolatiegraad
 • luchtdichtheid
 • grote renovatiefases (jaar, beschrijving) in het verleden
 • toekomstig geplande werken

1.2 beschrijving bestaande installaties

 • ruimteverwarming
  • warmteopwekking
  • distributie
  • afgifte-elementen verwarming
 • sanitair warm water
  • opwekking
  • distributie
 • ventilatie
 • regeling
 • elektrische installatie
 • leidingenschacht en eventuele beschikbare ruimte

2. beschikbare meetgegevens energieverbruik

 • centraal
 • individueel

3. beschrijving genomen aannames en onderbouwing

4. beschrijving toekomstige situatie en hiervoor uit te voeren aanpassingen

 • opwekking
 • distributie
 • afgifte
 • regeling
 • monitoring

5. technische haalbaarheidsanalyse

 • check compatibiliteit met gebouw
 • check compatibiliteit met bestaande technische installatie
 • ruimte-inname nieuwe installatie, centraal en lokaal
 • overzicht van de noodzakelijke aanpassingen aan het huidig gebouw en installaties, als basis voor kostenraming

6. economische haalbaarheidsanalyse

 • investeringskost
  • op basis van alle noodzakelijke aanpassingen aan gebouw en installaties
  • vermelding van contingency (+/- x%) met max +/- 25%
  • gedetailleerd op basis van minimaal volgende posten: 
   • opwekking
   • distributie
   • afgifte-elementen
   • regeling
   • elektrische installatie
  • duidelijke opdeling in collectieve en individuele kosten
 • energiekost
  • berekening van de reductie van gas- en elektriciteitsverbruik
  • berekening kostenbesparing (in €/jaar)
 • subsidiemogelijkheden

7. ecologische haalbaarheidsanalyse

 • verwachte besparing primaire energie (kWh/jaar)
 • verwachte besparing CO2 (ton/jaar)
 • next steps richting klimaatneutraal (in grote lijnen)
   

 

29 sep.
Thematische oproep: hernieuwbare energie in meergezinswoningen

Bewoners, Professionals

Lees meer

Iets fout of onduidelijk in dit artikel

Laat het ons weten