11 projecten krijgen steun van het Klimaatfonds Antwerpen

Het Antwerpse Klimaatfonds ondersteunt straffe klimaatprojecten die het verschil helpen maken in de strijd tegen klimaatverandering.

  • Professionals, Bewoners, Ondernemers
  • -

Na de open oproep en de thematische oproep voor professionals ‘klimaatadaptatie op private percelen’ van februari 2022, krijgen elf projecten een toelage uit het fonds; goed voor een totaalbedrag van 298.000 euro. Volgende projecten worden ondersteund:

Open oproep voor duurzame projecten

Trage Wegen vzw: Trage wegen zetten Antwerpen klimaatneutraal in beweging

Antwerpen telt vandaag meer dan 600 kilometer aan trage wegen. De gelijknamige vzw wil op vier plekken langs trage wegen samen met bewoners, verenigingen en districten acties opzetten om te vergroenen en ruimte te maken voor water. Trage Wegen vzw krijgt een toelage van 28.800 euro.

Calabi BV: Toegankelijke en slimme korte keten in de supermarkt 

Calabi wil een online bestelsysteem opzetten voor de korte keten, waarbij de productie van lokale boeren makkelijker de weg vindt naar lokale supermarkten. Het platform wordt samen met de boeren ontwikkeld en uitgetest in een lokale supermarkt. Calabi krijgt een toelage van 30.000 euro.

Klimaatplatform Antwerpen vzw: Deelvolt – vlot een elektrische vloot delen

Klimaatplatform Antwerpen vzw wil met Deelvolt drie elektrische bedrijfswagens delen op wijkniveau. De vzw begeleidt het hele traject en wil de bedrijven, individuele werknemers en buren die meedoen, ontzorgen en informeren. Het project krijgt een toelage van 24.000 euro.

Renergy: verhuur van warmtepompen

Renergy wil een service model ontwikkelen voor de verhuur van warmtepompen om duurzame warmte toegankelijker te maken voor gebruikers. Renergy staat in voor de aankoop, het beheer, de garantie en eventuele depannagekosten. Met defecte warmtepompen wordt een circulair systeem voor wisselstukken opgezet. Renergy krijgt een toelage van 40.000 euro.

Gevelinzicht ingenieur-architecten: communicatie voor VME’s rond duurzame renovaties

Beslissingsmomenten van verenigingen voor mede-eigenaren om duurzaam te renoveren in appartementsgebouwen zijn vaak niet eenvoudig. Gevelinzicht wil sterke communicatiesystemen op de rails zetten, voorafgaand aan beslissingsmomenten van Algemene Vergaderingen, om zo het draagvlak voor duurzame investeringen te vergroten. Gevelinzicht krijgt hiervoor een toelage van 30.000 euro. 

Mosquito In The Room vzw: Goede zorg voor A, dat proef je!

Mosquito In The Room wil Antwerpen op de kaart zetten als voorbeeld van gezonde en duurzame voeding in de zorg- en ziekenhuissector. Samen met FoodWIN, Erasmushogeschool Brussel en de Antwerpse ziekenhuis- en zorgsector maken ze het voedingsaanbod voor bezoekers, personeel en patiënten gezonder en duurzamer. Dit project krijgt een toelage van 27.400 euro.

Thematische oproep voor professionals 'Klimaatadaptatie op private percelen'

BOS+: Ecohubs Antwerpen

BOS+ zal vijf laagdrempelige ontwerpen ontwikkelen om bedrijventerreinen te ontharden en vergroenen. Ze worden getest in drie pilootprojecten, waarbij de bedrijven begeleiding krijgen rond participatie, aanpassing van het ontwerp en realisatie met behulp van de Antwerpse Klimaatpremie. BOS+ krijgt een toelage van 48.000 euro.

Groene Gevels vzw: Studiedag grondgebonden groene gevels

Groene Gevels vzw organiseert een studiedag over gevelgroen in nieuwbouw-, vergroenings- en renovatieprojecten. De dag met lezingen, infostanden en netwerkruimte is gericht op particulieren, bouw- en tuinprofessionals, stadsmedewerkers, burgerbewegingen en organisaties. De vzw ontvangt hiervoor een ondersteuning van 8000 euro. 

Antea Belgium NV: Bomen zijn cool!

Antea zal via een Antwerps burgeronderzoek peilen naar het belang van bomen in private tuinen om de gevolgen van droogte, hitte of wateroverlast tegen te gaan. Een online platform zal de klimaatadaptieve waarde van de bomen visualiseren om zo het draagvlak ervoor te versterken. Antea krijgt een premie van 28.000 euro.

Ossiado BV: Klimaatadaptief groen

Met Klimaatadaptief groen wil Ossiado BV samen met Confederatie Bouw Antwerpen ervoor zorgen dat de groeninrichting van een perceel niet langer de laatste stap is bij bouw- en ontwikkelingsprojecten, maar al vroeger in het bouwproces wordt meegenomen. Ossiado zal hierover een leertraject opzetten voor bouwprofessionals. Het project ontvangt een toelage van 8.800 euro.

VZW Bisdom Antwerpen: Laudato Si

Met Laudato Si wil Bisdom Antwerpen de 22 kerken in de Antwerpse binnenstad ondersteunen om sociale en ecologische projecten op te starten rond bijvoorbeeld ontharden en vergroenen, of gedeeld ruimtegebruik. Bisdom Antwerpen ontvangt ter ondersteuning een toelage van 25.000 euro.

Klimaatfonds Antwerpen

Het Klimaatfonds van Stad Antwerpen lanceert jaarlijks nieuwe oproepen. Hou deze pagina in de gaten om op de hoogte te blijven of schrijf je in op onze nieuwsbrief

Iets fout of onduidelijk in dit artikel

Laat het ons weten