Tools en advies op Samenvoorzuiverelucht.eu

5 Antwerpse scholen werkten projecten uit rond zuivere lucht. Ook jouw school kan aan de hand van hun bevindingen en de adviessite aan de slag voor propere lucht.

Luchtvervuiling is een onderschat probleem. Uit cijfers van het Europese Milieu Agentschap blijkt dat er in Europa jaarlijks zo'n 400.000 vroegtijdige sterfgevallen aan toe te schrijven zijn. Daarom zijn er maatregelen nodig om de luchtkwaliteit te verbeteren. Maatregelen die de vervuiling bij de bron aanpakken zijn vanzelfsprekend het belangrijkste, zo voorkom je immers dat vervuilende stoffen in de lucht terechtkomen. Maar ook op korte termijn is het noodzakelijk om gevoelige groepen zoals kinderen, zieke of oudere mensen extra te beschermen tegen luchtverontreiniging.

Project Zuivere Lucht

De stad Antwerpen, de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) en de stad Den Haag sloegen de handen in elkaar in het project Zuivere Lucht. In dit Europese project werden in Antwerpen experimenten opgezet met 5 pilootscholen om de luchtkwaliteit te verbeteren en de impact van schadelijke stoffen uit de buitenlucht zo veel mogelijk te beperken in de binnenlucht. De scholen deden zeer uiteenlopende acties en bekeken het effect ervan op de luchtkwaliteit. En wat bleek? Iedereen kan zijn steentje bijdragen aan minder vervuilende stoffen in de lucht of mee zorgen voor een bredere bewustwording rond het belang van luchtkwaliteit en hoe we die samen kunnen verbeteren.  

Projectfilm living labs

In de projectfilm Zuivere Lucht lichten de Antwerpse pilootscholen hun experimenten toe.

Bekijk het filmpje 

Ga zelf aan de slag voor schonere lucht

Alle tips en tools om zelf aan de slag te gaan rond luchtkwaliteit, zijn samengebracht in de website www.samenvoorzuiverelucht.eu. Je leert er niet alleen hoe je zelf als burger, of samen met jouw school of organisatie lucht kan meten; in het inspiratieblok van de site kan je ook gericht op zoek gaan naar maatregelen op maat van jouw buurt, organisatie of school.

Aan de slag met samenvoorzuiverelucht.eu

Bekijk in het filmpje hoe je best aan de slag gaat met de website.

Bekijk het filmpje 

Met jouw school aan de slag voor schonere lucht

Meer informatie

Het project Zuivere Lucht is gefinancierd met Europese middelen uit het Interreg V programma.

 

Met de step op stap voor zuivere lucht

Scholen

Lees meer

Het Pieterke experimenteert, leert en sensibiliseert rond luchtkwaliteit

Scholen

Lees meer

Xaveriuscollege meet binnenluchtkwaliteit

Scholen

Lees meer

Leerlingen speuren naar slimme fietsroutes, NO2 en fijnstof

Scholen

Lees meer

Ambitieus Koninklijk Lyceum Antwerpen werkt aan een slim verluchtingsplan en meer groen

Scholen

Lees meer

Iets fout of onduidelijk in dit artikel

Laat het ons weten