Stad Antwerpen haalt CO2-doelstellingen 2020

De CO2-uitstoot in stad Antwerpen blijft dalen en dat is erg goed nieuws. In 2009 engageerden we ons als één van de eerste steden om tegen 2020 de CO2- uitstoot in Antwerpen met 20% te verminderen, vergeleken met 2005. De laatste emissie-inventaris, laat zien dat de stad haar klimaatdoelstellingen ruim heeft gehaald met een CO2-vermindering van 30,4% voor het jaar 2020.

Stad Antwerpen wil samen met haar inwoners en bedrijven de uitstoot van broeikasgassen verminderen, om zo de impact van de klimaatverandering te beperken. Deze uitstoot volgt ze jaarlijks op via een emissie-inventaris. Zo gaat de stad na of ze op koers zit om de vooropgestelde klimaatdoelstellingen te halen, en of er extra inspanningen nodig zijn om de CO2-uitstoot verder te doen dalen. De laatste emissie-inventaris, van 2020, laat zien dat de stad haar klimaatdoelstellingen ruim heeft gehaald.

In 2009 sloot Antwerpen zich aan bij het Burgemeestersconvenant, een initiatief van de Europese Commissie waarbij steden zich engageren de CO2-uitstoot op hun grondgebied af te bouwen. Stad Antwerpen engageerde zich om tegen 2020 minstens 20% minder CO2 uit te stoten, vergeleken met het referentiejaar 2005, en klimaatneutraal te zijn tegen 2050.

De stad behaalde in 2016 al een CO2 -reductie van 20% ten opzichte van 2005. In het jaar 2019 was er ook een opmerkelijke vermindering van broeikasgassen. De CO2-uitstoot kende toen een daling van 25,2%. En volgens de laatste cijfers is er voor het stedelijke gebied van Antwerpen in 2020 een CO2-vermindering van 30,4% vergeleken met het referentiejaar 2005. Daarmee haalt de stad ruimschoots de vooropgestelde vermindering van 20% tegen 2020.

Inwoners blijven het goed doen

De daling van 30,4% gaat over 1078 kiloton CO2 die minder werd uitgestoten in 2020 ten opzichte van 2005. Die significante vermindering kwam er dankzij stevige inspanningen van de inwoners, want de uitstoot van de Antwerpse huishoudens daalde met in totaal 40% tegenover 2005. Dit is opmerkelijk aangezien de bevolking in diezelfde periode met 12,3% toenam. Een lager verbruik van fossiele brandstoffen, een lager energieverbruik en daling in transport zijn de voornaamste redenen.

Goed op weg naar 2030

Met de daling van 30,4% vergeleken met 2005 is Antwerpen goed bezig om de doelstellingen te behalen die in het Klimaatplan 2030 zijn opgenomen: een CO2 -vermindering van 50 tot 55% tegen 2030 in vergelijking met 2005. 

Emissie-inventaris 2020

Meer weten over de emissie-inventaris? Klik dan door en lees het volledige rapport.

Lees meer