Tweede bijeenkomst van de Klimaatraad

De Klimaatraad kwam een tweede keer samen op 9 maart 2022.

Ze bracht een advies uit over de conceptnota van het Strategisch Ruimteplan Antwerpen en een advies over de vraag hoe de renovatie van het residentieel gebouwenpatrimonium in Antwerpen versneld zou kunnen worden.

 

Verslag