Kick-off eerste Klimaatraad

De Klimaatraad kwam een eerste keer samen op 30 november 2021, in het Felix Pakhuis.

Op de agenda: 

  • Kennismaking
  • Werking Klimaatraad
  • Warmtenetten: Roadmap 2030

Verslag Klimaatraad 30/11/21

Verslag Klimaatraad 30/11/21