Acht straffe klimaatprojecten krijgen een toelage via het Klimaatfonds

Het Klimaatfonds ondersteunt innovatieve klimaatprojecten die het verschil mee kunnen maken. In 2021 kregen 8 projecten een toelage.

  • Ondernemers, Professionals, Bewoners
  • -

Via het Klimaatfonds ondersteunt stad Antwerpen projecten die bijdragen aan de ambitieuze klimaatdoelstellingen van het Klimaatplan2030. De stad lanceerde daarom één open en twee thematische oproepen voor het nieuwe fonds in 2021. Acht innovatieve projecten kregen een toelage, goed voor een totaalbedrag van 212.400 euro. Welke projecten geselecteerd zijn, lees je hieronder. 

Thematische oproep eerlijke energietransitie

De thematische oproep eerlijke energietransitie richtte zich vooral naar projecten die duurzame energie toegankelijk maken voor iedereen. Drie projecten ontvangen een toelage.

Gelijkstroom 2.0

Sinds 2019 is de energy community ‘Gelijkstroom – Stalins in de zon’ actief in enkele straten in Antwerpen. Zij wekken lokale zonne-energie op en delen die op buurtniveau. Het project Gelijkstroom 2.0 gaat nog verder door zonnedelen te koppelen aan elektrisch rijden en autodelen. Daarnaast wil het project huurders van Woonhaven betrekken. Gelijkstroom 2.0 ontvangt 21.000 euro subsidie via het Klimaatfonds.

Zon voor iedereen

Reset Vlaanderen vzw en ZuidtrAnt slaan de handen in elkaar om zonne-energie voor iedereen toegankelijk te maken en specifieke doelgroepen meer te betrekken bij de omschakeling naar duurzame energie. Ze willen dit doen door gebouwen van doelgroepenorganisaties uit te rusten met zonnepanelen, betaald door een energiecoöperatie waar iedereen mee kan in investeren. Daarnaast staat ook een groepsaankoop van zonnepanelen en thuisbatterijen gepland. Het project krijgt een toelage van 16.000 euro. 

Zonne Cargo Hub

ZuidtrAnt wil elektrische deelbakfietsen aanbieden die gestald worden in een speciale fietsenstalling met oplaadpunten. De stroom wordt lokaal opgewekt met zonne-energie. Reservatie van een bakfiets en ontgrendelen van de fietsenstalling gebeuren via eenzelfde app. Het project wil op die manier bijdragen aan een duurzamere mobiliteit voor iedereen. Dit project krijgt een toelage van 24.000 euro.

Thematische oproep klimaatneutrale bedrijventerreinen

Deze oproep richtte zich vooral op projecten die bedrijventerreinen in Antwerpen klimaatbestendiger helpen maken.Twee projecten krijgen een toelage.

Blue Gate Antwerp

Blue Gate wil een klimaatneutraal en zelfs een energiepositief bedrijventerrein realiseren. Het project zal vertrekken vanuit een studie die moet aangeven welke stappen nodig zijn om energie-innovatie te integreren op het bedrijventerrein om minstens naar klimaatneutraliteit en later naar een energiepositief terrein over te gaan. Blue Gate ontvangt 50.000 euro subsidie van het Klimaatfonds. 

Warmte Verzilverd

Warmte Verzilverd wil appartementsgebouwen aan de Fruithoflaan in Berchem aansluiten op het bestaande warmtenet. Hiervoor wil het bedrijf eerst een studie uitvoeren die de haalbaarheid van een energierenovatie en een aansluiting op het warmtenet onderzoekt. De aansluiting van gebouwen zal gekoppeld worden aan maatregelen om het warmteverbruik te verminderen. Daardoor kunnen meer woningen aansluiten op het warmtenet en moeten er geen extra restwarmtebronnen gezocht worden. Warmte Verzilverd ontvangt een subsidie van 41.000 euro. 

Open oproep Antwerpen Klimaatstad

Voor de open oproep konden alle mogelijke duurzame projecten vrij inschrijven. Drie projecten ontvangen een toelage.

Circulaire en inclusieve maaltijden

Het project ‘circulaire & inclusieve maaltijden’ biedt oplossingen om voedselverspilling tegen te gaan door reststromen in te zetten voor de productie en levering van onder andere soepen en andere cateringopdrachten. De reststromen worden op de online marktplaats Get Wasted aangeboden. Daarnaast wil de organisatie leerlingen sensibiliseren rond voedseloverschotten, lokale productie en sociale economie, met workshops en praktijkbezoeken. Het project ontvangt 27.500 euro.

Warmte Aan de Stroom (WAS)

WAS wil een renovatiestrategie ontwikkelen die de energieomslag van fossiele naar hernieuwbare energiebronnen doorvoert en waarbij warmte wordt gewonnen uit regenwater en huishoudelijk afvalwater. De nieuwe technologie houdt rekening met de stedelijke context (weinig plaats), de schaal (veel woningen) en de impact op de leefomgeving (reductie van C02-uitstoot). Dit project krijgt een toelage van 27.000 euro.

Jong begonnen, klimaat gewonnen

Met het project ‘jong begonnen, klimaat gewonnen’, willen de indieners educatieve pakketten, vormingen en huurkoffers met educatief materiaal rond de klimaatproblematiek ontwikkelen voor Antwerpse scholen. Hiervoor ontvangen ze een toelage van 5900 euro.

Zelf een project indienen?

Wil jij ook zo'n straf klimaatproject uitwerken? Hou dan zeker onze website in de gaten voor nieuwe oproepen. Of schrijf je in voor onze nieuwsbrief. Zo blijf je altijd op de hoogte van het meest recente klimaatnieuws in Antwerpen! 

Iets fout of onduidelijk in dit artikel

Laat het ons weten