Privacy verklaring Renovatiebegeleiding

De door u meegedeelde persoonsgegevens worden door de stad Antwerpen, Grote Markt 1, 2000 Antwerpen verwerkt.

  • Bewoners
  • -

Doel van de verwerking

Jouw persoonsgegevens zullen uitsluitend worden gebruikt voor het aanmaken van een dossier in het kader van de renovatiebegeleiding die stad Antwerpen aanbiedt aan burgers die aan hun woning energiebesparende investeringen willen doen. Daarnaast worden je persoonsgegevens geanonimiseerd en geaggregeerd gebruikt voor de opmaak van voortgangsrapporten.

De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij jij partij bent, of om op jouw verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.

Doorgifte aan andere partijen

Stad Antwerpen geeft jouw persoonsgegevens door aan volgende partijen:

Bewaartermijn

Jouw persoonsgegevens worden verwerkt en opgeslagen zolang dat nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Jouw persoonsgegevens zullen gedurende 70 maanden (de volledige duur van de raamovereenkomst) bijgehouden worden door de stad Antwerpen. Na afloop van de bewaartermijn worden jouw persoonsgegevens gewist door stad Antwerpen.

Uw rechten

Ingevolge de VERORDENING (EU) 2016/679 van 27 april 2016, de zogenaamde Algemene Verordening Gegevensbescherming heb je een recht van inzage, verbetering en desgevallend wissing van jouw gegevens.

Je kan die rechten uitoefenen door contact op te nemen met volgende dienst: Energiehuis Antwerpen, Turnhoutsebaan 139 in 2140 Borgerhout via energiehuis@antwerpen.be of 03 217 08 11.

Verder heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende overheid (de Gegevensbeschermingsautoriteit), als je vindt dat jouw gegevens op een foutieve manier verwerkt zouden worden.

Drukpersstraat 35 
1000 BRUSSEL
Tel. 02/274.48.00
Fax. 02/274.48.35
contact@apd-gba.be

Als je vragen zou hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens zoals omschreven in deze verklaring, kan je steeds onze functionaris voor de gegevensbescherming contacteren via informatieveiligheid@antwerpen.be.