Werken rond milieu en klimaat op school

Scholen kunnen met vragen over milieu, natuur en klimaat terecht bij het EcoHuis. Bovendien krijgen scholen die inzetten op een klimaatvriendelijke of natuurrijke school, intensieve ondersteuning met coaching en een subsidie.

Elke kleuter, lagere of secundaire school in de stad Antwerpen krijgt een gratis, vrijblijvend startadvies. Daarna kunnen ze zelf beslissen om EcoSchool te worden en een klimaattraject op te starten.

Startadvies

Het startadvies kan volgende zaken inhouden:

  • praktisch en inhoudelijk advies om je ecowerking te verfijnen, rond eender welk thema (afval, natuur, energie, voeding, water, mobiliteit, luchtkwaliteit...),
  • het aanvragen van gratis boomstammen, af te halen bij de groendienst in Wilrijk,
  • het aanvragen van gespecialiseerd advies rond plantenkeuze, aanleg van speelnatuur, groendak of klimaatrobuuste dakspeelplaats,
  • het aanvragen van coaching om je proces rond een natuurspeelplaats of klimaat te ondersteunen,
  • meer informatie over het klimaattraject voor EcoScholen,
  • een verhelderend gesprek rond je kandidatuur voor het klimaattraject.

Startadvies aanvragen

Vraag een startgesprek aan om het te hebben over het verbeteren van je milieuwerking of om de opties van een klimaattraject te bespreken.

Aanvragen 

Klimaattraject voor EcoScholen

EcoScholen kunnen na hun startadvies werken rond twee pijlers:

  • Klimaatbewust: een klimaatbewuste school neemt maatregelen om haar eigen CO2-impact te verkleinen en werkt bijvoorbeeld rond energie, duurzame voeding, duurzame mobiliteit of een gezond binnenklimaat. De school werkt ook aan bewustwording en gedragsverandering rond klimaat bij leerlingen, leerkrachten en hun omgeving.
  • Klimaatrobuust: een klimaatrobuuste school legt een natuurspeelplaats, groendak en/of geveltuin aan en werkt zo rond natuur en water. De school werkt ook aan betrokkenheid, draagvlak en bewustwording van leerlingen, leerkrachten en hun omgeving.

EcoScholen krijgen coaching en een subsidie tussen 10.000 en 30.000 euro. Heb je geen nood aan een subsidie, maar wel aan coaching? Dan kan je die aanvragen via een verkorte procedure.

Meer weten over het klimaattraject voor EcoScholen

Op deze pagina lees je hoe het klimaattraject voor Antwerpse scholen in zijn werk gaat.

Meer info 

Vormingen, workshops en sensibilisatiemateriaal

Scholen kunnen ook vormingen en workshops voor leerkrachten of leerlingen volgen bij het EcoHuis:

 Ze kunnen er ook sensibilisatiemateriaal en een schoolpoortbord ophalen. 

Meer weten? Contacteer team EcoScholen via 03 217 08 05 of ecoscholen@antwerpen.be

Steun voor een klimaatrobuuste natuurspeelplaats

Lees meer

Advies voor een groene, klimaatrobuuste speelruimte

Lees meer

Klimaatvriendelijke school? Vraag een schoolpoortbord aan

Lees meer

Sensibilisatiemateriaal rond klimaat en milieu voor leerkrachten en leerlingen

Sensibilisatiemateriaal EcoScholen

Lees meer

Iets fout of onduidelijk in dit artikel

Laat het ons weten