Scholen kunnen met vragen over milieu, natuur en klimaat terecht bij het EcoHuis. Bovendien krijgen scholen die inzetten op een klimaatvriendelijke of natuurrijke school, intensieve ondersteuning met coaching en een subsidie.

Elke kleuter, lagere of secundaire school in de stad Antwerpen krijgt een gratis, vrijblijvend startadvies. Daarna kunnen ze zelf beslissen om EcoSchool te worden en een klimaattraject op te starten.

Startadvies

Het startadvies kan volgende zaken inhouden:

  • praktisch en inhoudelijk advies om je ecowerking te verfijnen, rond eender welk thema (afval, natuur, energie, voeding, water, mobiliteit, luchtkwaliteit...),
  • het aanvragen van gratis boomstammen, af te halen bij de groendienst in Wilrijk,
  • het aanvragen van gespecialiseerd advies rond plantenkeuze, aanleg van speelnatuur, groendak of klimaatrobuuste dakspeelplaats,
  • meer informatie over het klimaattraject voor EcoScholen,
  • een verhelderend gesprek rond je kandidatuur voor het klimaattraject.

Vraag een startadvies aan

Een startadvies vindt plaats op jouw school tussen een kernteam van de school en een adviseur van het EcoHuis en eventueel andere experten.

Aanvragen 

 

Klimaattraject voor EcoScholen

EcoScholen kunnen na hun startadvies werken rond twee pijlers:

  • Klimaatbewust: een klimaatbewuste school neemt maatregelen om haar eigen CO2-impact te verkleinen en werkt bijvoorbeeld rond energie, duurzame voeding, duurzame mobiliteit of een gezond binnenklimaat. De school werkt ook aan bewustwording en gedragsverandering rond klimaat bij leerlingen, leerkrachten en hun omgeving.
  • Klimaatrobuust: een klimaatrobuuste school legt een natuurspeelplaats, groendak en/of geveltuin aan en werkt zo rond natuur en water. De school werkt ook aan betrokkenheid, draagvlak en bewustwording van leerlingen, leerkrachten en hun omgeving.

EcoScholen krijgen intensieve begeleiding met een vaste trajectbegeleider en coach en een subsidie tussen 10.000 en 30.000 euro. 

Op deze pagina lees je hoe het klimaattraject voor EcoScholen in zijn werk gaat.

Advies voor een groene, klimaatrobuuste speelruimte

Lees meer

Klimaatvriendelijke school? Vraag een schoolpoortbord aan

Lees meer

Iets fout of onduidelijk in dit artikel

Laat het ons weten