Studiedag Duurzame renovatie appartementsgebouwen

Antwerpenaars willen een leefbare stad waar het aangenaam en duurzaam wonen, werken en studeren is. Appartementsgebouwen maken meer dan 70% uit van het particulier woonpatrimonium van de stad. Een studiedag voor deze doelgroep wil de renovatiegraad van dit soort gebouwen versterken.

  • MAS, Room Eighty, Hanzestedenplaats 5, 2000 Antwerpen
  • Professionals
  • 25/11/2021, 13:00 uur

Antwerpenaars willen een leefbare stad waar het aangenaam en duurzaam wonen, werken en studeren is. Appartementsgebouwen maken meer dan 70% uit van het particulier woonpatrimonium van de stad. 

Renovatie en verduurzaming van deze gebouwen brengt uitdagingen met zich mee: tegenstelling tussen privatieve en gemeenschappelijke delen, beslissingsmogelijkheden van de VME, financiering door de VME én de individuele eigenaars, technische complexiteit en onderhoudsachterstand. En deze lijst gaat nog verder. 

Dagelijks word jij hier als betrokkene mee geconfronteerd. Daarom nodigen de stad Antwerpen en FEREB je graag uit op de eerste gezamenlijke studiedag op 25 november 2021 in het MAS te Antwerpen. We presenteren je een aantal inspirerende cases en zetten onze dienstverlening in de kijker. Met die dienstverlening willen we je ondersteunen bij het uitvoeren en begeleiden van duurzame renovatieprojecten aan appartementsgebouwen.

Aansluitend aan de studiedag, praten we graag nog even met je na bij een hapje en een drankje.

Schrijf je in voor de studiedag

Deze studiedag is voorbehouden voor professionelen, syndici en studiebureaus. Je kan niet meer inschrijven.

Inschrijven 
Programma
14u - 14u20 Inleidende verwelkoming door de schepen van Leefmilieu Tom Meeuws.
14u20-14u40 Toelichting masterplanaanpak, financiële stimuli, tools en lessons learned na 3 jaar renovatiecoaching door Britt Berghs, projectcoördinator duurzame renovatie bij stad Antwerpen.
14u40 - 15u Toelichting Brabo I: hoe samenwerking tussen syndicus, studiebureau en renovatiecoach leidde tot een ambitieus renovatieproject door Joni Staljanssens van Gevelinzicht en Tony Van den Bergh van Trigon.
15u - 15u10 Pauze
15u10 - 15u30 Het verhaal achter de integrale aanpak van West Side: hoe bouwschilrenovatie hand in hand gaat met kwalitatieve architectuur door ingenieur-architect Joris De Baes van Redevelop Belgium.
15u30 - 15u50 Case study terrasrenovatie dmv innovatief constructief verankeringssysteem door Willem Coppens van Schöck Isokorb®.
15u50  - 16u30 Een stappenplan voor een duurzaam betonherstel door Thierry Pfleiderer van FEREB.