home

Infotentoonstelling Scheldeboorden Linkeroever

Linkeroever beschermen tegen mogelijke overstromingen van de Schelde in de toekomst? Dat doet de stad samen met De Vlaamse Waterweg met het project 'Scheldeboorden Linkeroever'.

  • Scheldeboorden Linkeroever
  • Bewoners
  • zomer 2021 28/06/2021, 14:00 uur - 06/09/2021, 14:00 uur

Vernieuwde Scheldeboorden Linkeroever tegen overstromingen in de toekomst

Linkeroever beschermen tegen mogelijke overstromingen van de Schelde in de toekomst? Dat doet de stad samen met De Vlaamse Waterweg met het project 'Scheldeboorden Linkeroever'. Ga deze zomer op wandel langs de de Scheldeboorden en ontdek er de toekomstplannen voor dit gebied. 

Groene wandelpromenade als bescherming tegen overstromingen 

De Vlaamse Waterweg nv beschermt met het Sigmaplan de bewoners van de oevers en het achterland tegen overstromingen vanuit de Schelde. De Schelde is een krachtige stroom die in Antwerpen door de getijdenwerking en de klimaatverandering ook risico’s inhoudt. Een ophoging van de dijken op Linkeroever dringt zich op. Samen met  De Vlaamse Waterweg nv wil de stad Antwerpen van die ophoging gebruikmaken om de Scheldenatuur opnieuw alle kansen te geven.

In een eerste fase werkt het hiervoor aangestelde ontwerpteam Bureau Bas Smets een masterplan uit voor het volledige projectgebied dat zich uitstrekt langs de Scheldeboorden vanaf Sint-Annabos tot aan de grens met Burcht. Daarna start, in verschillende snelheden, het ontwerp voor het openbaar domein van de deelzones van het project.

Ontdek de toekomstplannen

Wanneer je gaat wandelen langs de Schelde op Linkeroever, zal je her en der infopanelen van de stad vinden met meer informatie over de zeven ambities voor de Scheldeboorden en over de specifieke toekomstplannen per zone. Je kan ze dus op eigen houtje, rustig en volgens de huidige coronmaatregelen gaan ontdekken.

 

Meer over Scheldeboorden Linkeroever

Ontdek de plannen en meer info over de infotentoonstelling

Lees meer 

 

Iets fout of onduidelijk in dit artikel

Laat het ons weten